Oferta

Specjalistyczne projektowanie

W ramach naszej działalności zajmujemy się w szczególności specjalistycznym projektowaniem w zakresie dróg i mostów.

Nasza oferta obejmuje:

wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

kompleksowe przygotowanie dokumentacji w trybie specustawy drogowej – ZRID wraz z uzyskaniem decyzji w imieniu Inwestora

programy funkcjonalno użytkowe – PFU dla inwestycji w formule Projektuj & Buduj

projekty remontów, adaptacji i wzmocnień

projekty technologiczne

projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu

przedmiary robót kosztorysy inwestorskie  

doradztwo techniczne na etapie doboru inwestycji i przygotowanie dokumentacji pod kątem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych

Nadzory Inwestorskie

nadzory inwestorskie w branży drogowej

nadzory inwestorskie w branży mostowej

nadzory inwestorskie w branży konstrukcyjno – budowlanej

inwestor zastępczy kompleksowe prowadzenie i rozliczenie inwestycji budowlanych

Nadzory Autorskie

nadzory autorskie w ramach opracowanych dokumentacji

nadzory inwestorskie w branży mostowej

nadzory inwestorskie w branży konstrukcyjno – budowlanej

inwestor zastępczy kompleksowe prowadzenie i rozliczenie inwestycji budowlanych

Zapraszamy do kontaktu:

888 411 234

Kontakt Realizacje